3-4 września 2021, Kraków, HOLIDAY INN KRAKOW CITY CENTRE

KLOS 2021 4th Kraków-Lublin Ophthalmology Summit


PROGRAM RAMOWY

I dzień:     Badania podstawowe w okulistyce
                 Tematy wolne


II dzień:    Diagnostyka i leczenie nowotworów narządu wzroku
                  Diagnostyka i leczenie chorób siatkówki
                  Chirurgia witreoretinalna
                  Tematy wolne

HOLIDAY INN KRAKOW CITY CENTRE
Wielopole 4
31-072 Kraków

3-4 września 2021

ORGANIZATOR

Katedra Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ CM w Krakowie
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki UM w Lublinie

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl